Hướng dẫn sử dụng "Điểm báo tuần"

 

*Lưu ư:

-      Một số máy tính khi gửi điểm báo thường bị treo tŕnh duyệt, phát sinh lỗi. Nguyên nhân do người sử dụng (NSD) hoặc virus đă thay đổi thông số hệ thống của tŕnh duyệt.
 - Khắc phục: Vào Tools -> Internet Options.. -> Advanced chọn  Restore Defaults

 

-      Hệ thống sẽ mở toàn bộ nội dung điểm báo để NSD có thể đọc từ 0h ngày thứ 2 đến hết ngày thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu cũng được sao lưu và xóa để  NSD có thể lập điểm báo mới trong 2 ngày: thứ 7 và CN. Sau 14h chiều ngày CN, bộ phận Tổng hợp điểm báo sẽ lập dự thảo điểm báo, nên mọi điểm báo lập sau đều không được ghi nhận.

 

A. Dành cho các biên tập viên, phóng viên

 

1. Đường liên kết: http://diembao.danviet.vn

Phù hợp với mọi tŕnh duyệt hiện hành (FireFox, Chrome, Internet Explorer, Safari...). Màn h́nh hiển thị tối ưu > 1024 x 800

2. Đăng nhập hệ thống:
Sử dụng tên truy cậpmật khẩu như ban TKTS đă thông báo. Ngay tại cửa sổ đăng nhập hệ thống, NSD cũng có thể thay đổi mật khẩu khởi tạo bằng cách nhấn vào đường liên kết “Bạn muốn thay đổi mật khẩu” Nếu bạn bất kỳ trục trặc ǵ, chưa có tài khoản, quên mật khẩu.. đề nghị liên hệ để được trợ giúp:

- Lê Tuấn Anh

- eMail: letuananh@danviet.vn hoặc ltanh.bld@gmail.com

- Di động: 0904035533

 

3. Cập nhật nội dung điểm báo

Để nhập thông tin bạn có thể đưa con trỏ tới từng mục cần nhập.

Sau khi nhập "Họ và tên" bạn cần chọn đúng "Ban, Đơn vị" ḿnh đang công tác. Toàn bộ những vùng nhập thông tin đều đă được hỗ trợ gơ tiếng Việt (chế độ mặc định là off để tránh xung đột). Để bật hoặc lựa chọn kiểu hỗ trợ bàn phím khác, nhấn nút lựa chọn (Telex-Vni-Off) ở phần đầu trang. Lưu ư chỉ nên bật và sử dụng khi sử dụng máy tính không cài đặt sẵn chương tŕnh gơ tiếng Việt.

 

Từ phần "B́nh chọn" trở xuống, bạn nhập các thông tin như b́nh thường (nếu có). Sau khi kết thúc, nhấn nút "Gửi đi" nếu bạn nhập một điểm báo mới. Với một điểm báo đang soạn dở hoặc cần chỉnh sửa bổ sung th́ nút này sẽ tự chuyển thành nút "Cập nhật”. Chức năng "Xem lại" để giúp bạn có thể đọc lại toàn bộ nội dung điểm báo đă cập nhật, ngoài ra chức năng này c̣n cho phép bạn gửi dữ liệu ra máy in, lưu trữ lên ổ đĩa máy tính.

 

4. Thoát

Dùng để thoát khỏi chương tŕnh

 

B. Dành cho bộ phận quản trị và tổng hợp điểm báo (Ban Biên tập, Ban Thư kư ṭa soạn và trưởng, phó các ban đơn vị)

 

1. Điểm báo:

Như một phóng viên, Các thành viên Ban Thư kư ṭa soạn và Trưởng, Phó các ban đơn vị cũng có mẫu riêng để cập nhật các nội dung điểm báo tuần như khối phóng viên nhưng có thêm nhiều thông tin định hướng và tổng hợp chi tiết hơn.

 

2. Tổng hợp điểm báo:

Nhấn nút "Lập bản tổng hợp". Ứng dụng sẽ liệt kê danh sách những thành viên đă điểm báo. Danh sách các thành viên được sắp xếp theo thứ tự các ban để tiện cho việc theo dơi và lựa chọn những điểm báo cần tổng hợp. Người tổng hợp có thể chọn toàn bộ các điểm báo nằm trong danh sách bằng cách nhấn vào ô "Chọn tất" nằm ở phần cuối trang, hoặc cũng có thể chọn một phần của danh sách, theo đơn vị của ḿnh quản lư (đối với trưởng các đơn vị) để tổng hợp. Sau khi nhấn nút "Tổng hợp kết quả" sẽ cho một bản điểm bảo tổng hợp.

 

Trong phần danh sách điểm báo cũng cung cấp khả năng đưa danh sách ra máy in (Ra máy In) lưu danh sách ra máy tính (Lưu ra đĩa). Ngoài ra, danh sách này c̣n cho phép người tổng hợp xem chi tiết nội dung điểm báo của từng thành viên bằng cách nhấn vào đường liên kết "Tên người điểm báo".  Tại trang "Tổng hợp điểm báo" người sử dụng cũng có thể In và lưu trữ kết quả ra máy in hoặc ổ đĩa máy tính.

 

3. Quản trị dữ liệu

* Riêng bộ phận quản trị mới có quyền xoá dữ liệu.
* Chỉ xoá danh sách điểm báo sau khi đă "Tổng hợp kết quả điểm báo"

* Một số nút chức năng bị khóa v́ bạn không phải là quản trị viên

 

 

Nhấn nút "Xóa danh sách điểm báo", chương tŕnh sẽ hiển thị một hộp thoại khẳng định xem bạn có "Thực sự muốn xoá toàn bộ dữ liệu, danh sách điểm báo hay không?" chọn nút "Đồng ư" chương tŕnh lúc này mới thực sự xoá dữ liệu. Nhấn nút "Quay lui" nếu bạn muốn huỷ thao tác xoá dữ liệu.

 

Danviet.vn